EXCLUSIVE: Pasilip sa December 18 episode ng 'Super Ma'am' - gohong01

Matatalo ba ni Super Ma'am si Greta na suot ang mga sakras?

Sakras

Bakit may sakras sa mga gamit ni Raquel?

Greta

Ipapakita na ng Tamawo Queen ang kanyang tunay na pagkatao.

Minerva

Masasaktan si Minerva na nagpauto siya sa Tamawo Queen bilang ang kanyang ina.

Pamilya Henerala

Masasaktan ba sina Lola Lolita at Dolly?

Super Ma'am VS Greta

Magkakaalaman na ng mga sikreto ngayong gabi.

Laban

Ano ang mananaig--ang kabutihan o ang kasamaan?

Super Ma'am

Kayanin pa kaya ni Super Ma'am ang kanyang laban kay Greta?

喜歡?給個讚吧 :)
網友推薦